För en offert skicka formuläret

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.

 Vi är ett företag med inriktning på underhåll av utemiljö såsom trädgårdsskötsel, gräsklippning, bevattning mm.                  

                    Vintertid utför vi snöröjning och halkbekämpning både maskinellt och för hand. Vi åtar oss även jourpassning dygnet runt.  vi riktar in oss mot bostadsrättsföreningar, företag samt i viss mån även till privatpersoner.   

  Om ni har några frågor, offertförfrågningar eller andra funderingar är ni varmt välkommna att höra av er till oss. 

Vi tar efter en genomgång av era behov fram en kostnadseffektiv lösning för er.

Våra helhetslösningar för skötseln av utemiljön kan omfatta:

  • Trädgårdsskötsel
  • Snöröjning och halkbekämpning
  • Vårstädning
  • Lövblåsning
  • Maskinsopning
  • Asfaltslagningar/potthålslagningar
  • Dräneringsarbeten
  • Fastighetsskötsel
  • m.m

 

Rot & Rut avdrag

Många av de tjänster som erbjuds av Villastaden ger rätt till reducerad debitering enligt Skatteverkets regler för Husarbete – dock inte alla.

Den information som ges från Villastaden skall inte ses som komplett information eller utfästelse. Kunden är ansvarig att själv förvissa sig om gällande skatteregler. Mer information finns påwww.skatteverket.se.                  

  Vid utförande av Husarbete faktureras kunden enligt skatteverkets definition Fakturamodellen vilket innebär att, den del av arbete som Villastaden anser är Husarbete, enbart faktureras kunden med halva beloppet varefter Villastaden erhåller ersättning för resterande del från Skatteverket.

  Om Villastaden nekas ersättning från Skatteverket för utfört arbete är kunden, oavsett anledning härtill, skyldig att ersätta Villastaden för komplett fordran för utfört arbete.