Miljö- & Kvalitetspolicy                  

Villastaden vill erbjuda våra kunder tjänster där kännetecknet är god service och kvalitet. Varje utfört uppdrag ska vara en rekommendation för kommande affärer.                  

                    Detta ska uppnås genom:                  

 • Att erbjuda kunderna väl genomtänkta lösningar av kompetent och välutbildad personal.                    
 • Att effektivisera våra rutiner och arbetsmetoder                    
 • God ekonomi för alla inblandade parter                    
 • Alltid ha utbildad och kunnig personal samt vidare utveckla dem kontinuerligt                    
 • Utnyttja miljöanpassade material som finns på marknaden                    
 • Använda leverantörer som bidrar till minskad miljö påverkan                    
 • Minska avfallsmängder samt ta hand om avfall på ett korrekt sätt                    
 • Använda miljövänligt material samt bränslen                    

                    Vårat motto skall vara:                  

 • Engageman                    
 • Flexibilitet                    
 • Tillgänglighet                      

                                          Detta ska uppnås genom dialog och personlig service.

Ladda ner vår Kvalitet & miljö policy i PDF format.